Нормативно-правові документи

Закон України “Про освіту” 

Закон України “Про дошкільну освіту

Закон України «Про охорону дитинства» 

Закон України “Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України”

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

ПОРЯДОК медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

ПОРЯДОК отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (ПОЛОЖЕННЯ про медичний кабінет дошкільного навчального закладу)

ІНСТРУКЦІЯ з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

ПОРЯДОК надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами  

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Лист МОН України “Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист МОН України “Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників”

Лист МОН України “Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні”

Лист МОН України “Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”