Нормативно-правові документи

Закон України Про освіту 

Закон України Про дошкільну освіту 

ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

ПОРЯДОК медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

ПОРЯДОК отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (ПОЛОЖЕННЯ про медичний кабінет дошкільного навчального закладу)

ІНСТРУКЦІЯ з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

ПОРЯДОК надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами  

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)