Музейна педагогіка

 «Соціально – компетентний розвиток малюків засобами музейної педагогіки»

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти, оптимізація підходів до освітньо-розвивальної роботи з дошкільнятами, зокрема, впровадження компетентісного підходу до розвитку дитячої особистості, формування базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності викликає до нового життя технологію музейної педагогіки, адаптацію її до умов дошкільного закладу.

Музейна педагогіка – порівняно молода галузь педагогічної науки, предметом дослідження якої є культурно-освітня діяльність в умовах музею.

Вона вивчає музейну аудиторію, створює та апробує нові методики і програми з різними категоріями відвідувачів. Як і будь-яка інтегративна галузь, музейна педагогіка — не просто сума складників, а цілком особливе, своєрідне явище. Об’єктивна наявність педагогічного потенціалу в його просторі свідчить про можливість та необхідність використання музею з освітньою метою. У терміні музейна педагогіка закладено розуміння того, що музей здатний у числі інших сучасних чинників цілеспрямовано забезпечувати процеси виховання і навчання.

Дошкільний вік – період активного росту і розвитку дитини, що прагне до усього доторкнутися, розгледіти, навіть скуштувати на смак. Це доводить, що діти пізнають світ чуттєво.

Музей є  найбагатшим джерелом знань. Ознайомлення з предметами музею проходить поступово, від відомого – до незнайомого, від пізнаного – до нового.

Міні – музей одного предмета – це особливий розвивальний простір, створений з метою цілісного пізнання дітьми певного предмета побутового призначення. Музеї одного предмета існують у світі давно, бо інтерес до атрибутів людської діяльності – невичерпний.

Сутність музею:

 • інтерактивне предметне середовище – діти мають змогу самостійно ознайомлюватися з експонатами, які їх зацікавили, – роздивлятися, брати у руки, маніпулювати ними, обстежувати, проводити досліди, гратися, тощо; у кожному міні – музеї знаходяться довідкові матеріали, дидактичні ігри з теми;
 • мовленнєве середовище – у дітей завжди виникають запитання, на які їм хочеться отримати відповідь;
 • емоційно – ціннісне середовище – діяльність у музеї збагачує дітей новими враженнями, сприяє формуванню світогляду;
 • відкритий простір – за потреби експонати можна додавати чи прибирати.

Завдання міні – музеїв:

 • збагачувати розвивальне середовище групи;
 • формувати у дітей уявлення про справжні музеї;
 • розвивати творче мислення та фантазію;
 • розвивати у дітей інтерес до колекціонування предметів;
 • сприяти проектно – дослідницькій діяльності;
 • збагачувати знання про окремі предмети і явища;
 • розвивати мислення, мовлення;
 • залучати батьків до освітнього процесу.