Співпраця зі школою

   Актуальність проблеми взаємодії в роботі школи та дошкільного закладу обумовлена необхідністю безперервної освіти підростаючого покоління.

 Школа і дошкільний заклад – дві суміжні ланки в системі освіти, і наші завдання – забезпечити якісний  перехід дитини з однієї сходинки на іншу.

Взаємодія педагогів ЗОШ № 8  і вихователів нашого закладу відбувається у різних формах:

  • спільні педагогічні ради (ДНЗ і школа);
  • семінари, майстер-класи;
  • круглі столи педагогів ДНЗ та вчителів школи;
  • психологічні та комунікативні тренінги для вихователів та вчителів;
  • взаємодія   практичного психолога ДНЗ і школи;
  • відкриті покази освітньої діяльності в ДОУ і відкритих уроків в школі;
  • спільні свята і розваги.

Двосторонній зв’язок дошкільного навчального та загальноосвітнього навчального закладів  здійснюється  за такими напрямами:

між педагогічними колективами. Сплановані форми роботи, заходи дають можливість працівникам  закладу і школи розв’язувати всі питання, які виникають у процесі спільної роботи, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності в роботі, визначати способи вдосконалення навчально-виховної роботи. Вихователі і вчителі завдяки таким заходам взаємозбагачуються знаннями стосовно програмових вимог, форм і методів роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі й у школі;

між дитячими колективами дошкільного навчального закладу і школи. Спілкування дошкільників з учнями позитивно впливає на взаємовідносини між дітьми. Між ними виникають товариські стосунки, дружба, формуються правильні взаємини, культура поведінки, дисциплінованість, почуття обов’язку та інші якості, потрібні майбутнім учням;

спільна робота дошкільного навчального і загальноосвітнього навчального закладів з родиною: проведення зборів майбутніх першокласників, організація тематичних виставок, стендів, консультацій, лекторіїв, спільних виховних заходів.

Всі форми співпраці орієнтовані на забезпечення природного переходу дошкільника з дошкільного закладу в школу, педагогічною підтримкою нової соціальної ситуації, що виникає під час вступу дитини до школи.