Загальні відомості

Засновником дошкільного закладу є Павлоградська міська рада Дніпропетровської області.  

       Галузеве управління закладом здійснює відділ освіти Павлоградської міської ради, на який покладено завдання щодо реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти. Головним розпорядником коштів визначено відділ освіти Павлоградської  міської адміністрації.

       Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

       Головною метою  Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти її фізичний, розумовий, духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Діяльність Закладу направлена на:

  • реалізацію основних завдань дошкільної освіти;
  • задоволення освітніх, соціальних потреб, збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей;
  • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує в тісній взаємодії з сім’єю.

       Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу на загальних підставах з урахуванням електронної черги та направлення відділу освіти. Батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на зарахування їх дітей самостійно на сайті електронної реєстрації https://reg.isuo.org, або через відповідальну особу дошкільного закладу.

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.

Щоденний графік роботи  закладу:

  • Початок роботи о 07.00 годині.
  • Закінчення роботи о 17.30 годин.

Навчально – виховний процес реалізується Державними базовими програмами, навчально – методичними посібниками затвердженими Міністерством освіти і науки України.