Загальні відомості

     Мова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 30 “Журавлик”  –  українська. 

      Закон України  Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218): Стаття 6. Державна мова України, статтею 20. Мова у дошкільній освіті, Закон України “Про дошкільну освіту” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380: Стаття 10. Мова у дошкільній освіті .  

       Засновником дошкільного закладу є Павлоградська міська рада Дніпропетровської області.  

       Галузеве управління закладом здійснює відділ освіти Павлоградської міської ради, на який покладено завдання щодо реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти. Головним розпорядником коштів визначено комунальну установу “Центр обслуговування закладами освіти”.

       Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

       Головною метою  Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти її фізичний, розумовий, духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

        Діяльність Закладу направлена на:

  • реалізацію основних завдань дошкільної освіти;
  • задоволення освітніх, соціальних потреб, збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей;
  • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

       Свої завдання заклад дошкільної освіти  реалізує в тісній взаємодії з сім’єю.

       Ліцензований обсяг прийому у заклад дошкільної освіти №30 «Журавлик» – 170 осіб.

      У закладі дошкільної освіти № 30 “Журавлик”  функціонує 9 груп.   

      Фактична кількість осіб, які навчаються у заклад дошкільної освіти №30 «Журавлик» станом на 01.01.2023 року – 188 вихованців.

Група Кількість груп Кількість вихованців
Ранній вік (1-3 років) 2 41
Молодший вік (3-4 років) 2 43
Середній вік (4-5 років) 3 59
Старший вік (5-6,7 років) 2 45

Територія обслуговування закладу згідно перепису дітей амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5 дільниця № 1 , вулиці : Європейська, Ватоліної, Паркова, Мужності.

Режим роботи закладу дошкільної освіти

          Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.

          Щоденний графік роботи  закладу:

  • Початок роботи о 07.00 годині.
  • Закінчення роботи о 17.30 годин.

          Освітній процес реалізується Державними базовими програмами, навчально – методичними посібниками затвердженими Міністерством освіти і науки України.

          Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу на загальних підставах з урахуванням електронної черги та направлення відділу освіти. Батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на зарахування їх дітей самостійно на сайті електронної реєстрації https://reg.isuo.org, або через відповідальну особу дошкільного закладу.